» Deti a mládež » Financovanie práce s deťmi a mládežou » Programy finančnej podpory aktivít deti a mládeže na roky 2008 - 2013 » Program ADAM 3 - Podpora akvizičných a aktivizačných činností pre deti a mládež a podpora sieťovania subjektov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni » Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu oprávnených žiadateľov v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 - 2013 (Výzva č. ADAM3-2013/D)

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu oprávnených žiadateľov v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 - 2013 (Výzva č. ADAM3-2013/D)

Vyzva_ADAM3_2013