» Deti a mládež » Financovanie práce s deťmi a mládežou » Programy finančnej podpory aktivít deti a mládeže na roky 2008 - 2013 » Program ADAM 1 – Podpora systematickej práce s mládežou » Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2008 v rámci programu ADAM 1

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2008 v rámci programu ADAM 1

     Ministerstvo školstva SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 - 2013.
V rámci tejto výzvy môžu žiadatelia predkladať žiadosti o dotáciu pre budúcu finančnú podporu, ktorá sa bude poskytovať v rámci programu ADAM 1.

     Uzávierka predkladania žiadostí je dňa 31. januára 2008 o 15,00 hod. v prípade osobného doručenia. V prípade doručenia poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky.