» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Vzdelávanie (ESF) » Aktuality » Výzva na predkladanie ponúk - zákazka s nízkou hodnotou

Výzva na predkladanie ponúk - zákazka s nízkou hodnotou

27.05.2010

Dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie, zverejnilo dňa 27.5.2010 na svojej internetovej stránke www.minedu.sk v rubrike „Verejné obstarávanie" výzvu na predkladanie ponúk - ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU.

Predmet obstarávania: „Zhodnotenie správnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov a funkčnosti systému monitorovania"

Viac informácií nájdete aj TU.