» Aktuality » Výzva na predkladanie návrhov na členov rady FNPV

Výzva na predkladanie návrhov na členov rady FNPV

16.03.2017
Výzva na predkladanie návrhov na členov rady FNPV
    Do 15. mája 2017 je možné predkladať návrhy na členov rady Fondu na podporu vzdelávania. Túto možnosť majú podľa zákona odborové organizácie, ktoré zastupujú pedagogických zamestnancov, a právnické osoby zastupujúce zriaďovateľov škôl.
     Fond na podporu vzdelávania je neštátny účelový fond a poskytuje zvýhodnené pôžičky pre študentov vysokých škôl a pedagógov. Rada fondu je najvyšším orgánom Fondu na podporu vzdelávania, má päť členov, z ktorých troch vymenúva minister školstva, vedy, výskumu a športu SR a dvoch Študentská rada vysokých škôl.