» Aktuality » Výzva na predkladanie námetov na spoluprácu s Európskou vesmírnou agentúrou

Výzva na predkladanie námetov na spoluprácu s Európskou vesmírnou agentúrou

20.05.2011

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky, poverené implementáciou Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou vesmírnou agentúrou o spolupráci vo výskume a využívaní kozmického priestoru na mierové účely (ďalej len „dohoda"), vyzýva na predkladanie námetov na realizáciu spolupráce s Európskou vesmírnou agentúrou, ktoré môžu byť podľa čl. 2 bodu 2 a 4 dohody zamerané na: 

     a) kozmickú vedu, najmä astronómiu a astrofyziku, výskum slnečného systému a fyziku vzťahov Slnko - Zem,
     b) výskum pozorovania Zeme a jeho aplikácie, najmä monitorovanie životného prostredia, meteorológiu, aeronómiu a geoinformatiku, riadenie katastrof,
      c) telekomunikácie vrátane poskytovania služieb a satelitnej navigácie,
     d) výskum v mikrogravitácii, najmä kozmickú biológiu a medicínu a spracovanie materiálov vrátane vývoja pokročilých zliatin a materiálových architektúr vhodných na použitie v kozmickom priestore,
      e) vývoj technológií vrátane softvéru a hardvéru,
      f) inžinierstvo a využívanie pozemského segmentu,
      g) organizovanie spoločných konferencií asympózií s ESA,
      h) vzdelávaciu činnosť v oblasti kozmickej vedy atechnológií. 

     Námety je potrebné doručiť v elektronickej forme na adresu lubica.pitlova@minedu.sk najneskôr do 15. júna 2011. Následne budú predmetom rokovania medzirezortnej Komisie pre účasť SR na spolupráci s ESA na jej júnovom zasadnutí.

Bratislava 20. máj 2011