» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich riešiteľov projektov KEGA » Výzva na podávanie žiadostí o grant na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2010

Výzva na podávanie žiadostí o grant na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2010

Odbor vedy a techniky na vysokých školách zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o grant na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2010. Obdobie riešenia projektov je max. 2 roky, pri podpore vydávania monografií je max. 1 rok. Súčasťou žiadosti je nevyhnutné priložiť závery oponentskej rady pre vstupnú oponentúru uskutočnenú na príslušnom pracovisku v súlade s metodickým pokynom. Termín podávania žiadostí bude do 23. 4. 2009. Podávanie žiadostí sa realizuje prostredníctvom Portálu vysokých škol a je otvorený od 17. 3. 2009.