» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Významný post pre Slovenskú republiku v medzinárodnej organizácii pre výskum v oblasti jadrovej fyziky

Významný post pre Slovenskú republiku v medzinárodnej organizácii pre výskum v oblasti jadrovej fyziky

08.01.2007

     Splnomocnený predstaviteľ Slovenskej republiky v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN) a predseda Výboru SR pre spoluprácu s CERN prof. Branislav Sitár, DrSc., ktorý pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, bol zvolený za viceprezidenta Rady CERN.
     Vymenovanie prof. Branislava Sitára za viceprezidenta najvýznamnejšej vládnej medzinárodnej organizácie pre výskum v oblasti jadrovej fyziky je ocenením významného vkladu fyzikov a inžinierov slovenských vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied do fyzikálnych výskumov v tejto organizácii, predovšetkým do budovania experimentov na najväčšom urýchľovacom komplexe na svete – LHC, ktorý bude uvedený do prevádzky v tomto roku.
     CERN so sídlom v Ženeve je európskou organizáciou pre jadrový výskum a je najvýznamnejším svetovým laboratóriom v oblasti výskumu elementárnych častíc a štruktúry hmoty. Slovensko je členským štátom tejto organizácie od roku 1993.

Bratislava 8. januára 2007