» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2008 » Vyučovanie o eure

Vyučovanie o eure

28.04.2008

     Dňa 30. apríla 2008 sa od 8. 45 v Základnej škole na Malokarpatskom námestí č. 1 v Bratislave - Lamači uskutočnia  vyučovacie hodiny, ktorých hlavnou témou bude „Euro - používanie pomôcok o eure".
    
Cieľom vyučovacích hodín bude aj prostredníctvom prezentácie Zoznámte sa s eurom pripraviť žiakov na zavedenie eura, motivovať ich, aby premýšľali o tejto problematike a tvorivo vyjadrovali svoj postoj k téme našej novej meny.
     S blížiacim sa termínom prechodu na euro sa na základných a stredných školách budú čoraz častejšie uskutočňovať zaujímavé informačné projekty so spoločným cieľom - aby boli všetci včas a dobre informovaní.

Bratislava 28. apríla 2008