» Aktuality » Výtvarná a fotografická súťaž pre mladých!

Výtvarná a fotografická súťaž pre mladých!

05.05.2017
Výtvarná a fotografická súťaž pre mladých!
     Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje tento rok témy dvoch súťaží, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017.
     Ak si žiakom ktorejkoľvek základnej školy, alebo osemročného gymnázia, či základnej umeleckej školy na Slovensku a máš od 11 do 16 rokov, zapoj sa do výtvarnej súťaže, ktorej témou je „Ako recyklujem“. V rámci tejto témy môžu žiaci výtvarne zobraziť svoje predstavy o recyklácii a o svojom zapojení sa do procesu recyklácie.
     Ak si študentom ktorejkoľvek strednej školy, gymnázia, vysokej školy, či univerzity na Slovensku , (alebo si doktorandom), zapoj sa do fotografickej súťaže, ktorej témou je „Voda a veda V rámci tejto témy sa môžu študenti a doktorandi realizovať a prezentovať svoj pohľad na prepojenie vody a vedy.
     Obidve súťaže, výtvarná aj fotografická sa tradične konajú v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorého hlavným organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky pri CVTI SR.
     Svoje súťažné diela môžete prihlasovať do 11. októbra 2017. Podrobnejšie informácie o jednotlivých súťažiach nájdete na www.tyzdenvedy.sk.