Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika

Vysokoškolská veda a technika

Vysokoškolská veda a technika zahŕňa podporované výskumné aktivity verejných vysokých škôl v troch oblastiach:

  1. prevádzka a rozvoj infraštruktúry vysokoškolskej vedy a techniky,
  2. základný výskum prostredníctvom vnútorného grantového systému VEGA,
  3. aplikovaný výskum v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia prostredníctvom vnútorného grantového systému KEGA.