» Aktuality » Vysokoškoláci vytvoria pre najmenších žiakov novú učebnú pomôcku

Vysokoškoláci vytvoria pre najmenších žiakov novú učebnú pomôcku

17.04.2013
Vysokoškoláci vytvoria pre najmenších žiakov novú učebnú pomôcku
     Vytvoriť interaktívnu edukatívnu pomôcku pre žiakov I. stupňa základných škôl na tému príroda – ekológia je cieľom súťaže Nauč ma o prírode, ktorú vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU). Zapojiť sa do nej môžu všetci študenti tých vysokých škôl, ktoré prostredníctvom ASFEU realizovali alebo realizujú svoje europrojekty.
     Nová pomôcka má za cieľ podporiť nápadité a tvorivé vzdelávanie žiakov, ktoré ich naučí základy o prírode a ekológii. Môže mať formu hry, kvízu či animácie, avšak  tematicky musí byť spracovaná v súlade so vzdelávacím obsahom pre žiakov I. stupňa ZŠ v predmete Prírodoveda. Traja najlepší vysokoškoláci získajú tablet, pričom ich pomôcku budú môcť využívať pedagógovia vo vyučovacom procese.    
     Súťažné práce na CD spolu s prihlasovacím formulárom môžu študenti posielať do 30. júna 2013 na adresu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Odbor informovania a publicity, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava. Obálku je potrebné označiť heslom: Súťaž – Nauč ma o prírode. Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk najneskôr 31. októbra 2013.
 
     Projekt „Nauč ma o prírode“ je podporovaný v rámci operačného programu Výskum a vývoj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a v rámci operačného programu Vzdelávanie z Európskeho sociálneho fondu.