» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Vysoké školy v komplexnej akreditácii od 1. októbra 2008

Vysoké školy v komplexnej akreditácii od 1. októbra 2008

27.10.2008

V súlade s harmonogramom Akreditačnej komisie začala 1. októbra 2008 komplexná akreditácia na týchto vysokých školách:

1)Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
2)Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre,
3)Akadémii umení v Banskej Bystrici,
4)Technickej univerzite v Košiciach,
5)Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
6)Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre,
7)Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a
8)Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši.