» Aktuality » Vysoké školy a Slovenská akadémia vied majú možnosť dať si skontrolovať svoje projekty v rámci výzvy OP Výskum a vývoj a OP Vzdelávanie

Vysoké školy a Slovenská akadémia vied majú možnosť dať si skontrolovať svoje projekty v rámci výzvy OP Výskum a vývoj a OP Vzdelávanie

10.02.2012

     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) poskytuje od 13. do 27. februára 2012 predbežnú formálnu kontrolu žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy operačného programu (OP) Výskum a vývoj a OP Vzdelávanie. V uvedenom období formálnu kontrolu projektov realizujú bezplatne zamestnanci ASFEU v jej regionálnych informačných kanceláriách - v Bratislave, v Košiciach, vo Zvolene a v prípade OP Vzdelávanie aj v Žiline.
     Záujemcovia o predbežnú formálnu kontrolu svojich projektov si prostredníctvom elektronického rezervačného systému zverejnenom na stránke ASFEU www.asfeu.sk môžu po jednoduchej registrácii zvoliť dátum a konkrétnu regionálnu kanceláriu. Predmetom konzultácie je formálna úplnosť žiadostí, nie obsahová stránka projektu. Počet konzultácií je obmedzený na jednu návštevu každého žiadateľa. 

Výzva OP Vzdelávanie zameraná na podporu zlepšenia kvality vysokých škôl (VŠ) a Slovenskej akadémie vied (SAV)
Štátne, verejné a súkromné VŠ a SAV, vrátane jednotlivých ústavov SAV, si v rámci tejto výzvy môžu prerozdeliť 50 miliónov eur, pričom minimálna výška finančného príspevku na jeden projekt je stanovená na 500-tisíc eur a maximálna na 2 milióny eur. Finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu sú určené pre regióny Slovenska okrem Bratislavského kraja. Kompletné informácie k tejto výzve sú k dispozícii na internetovej stránke www.asfeu.sk pod operačným programom Vzdelávanie v časti Aktuálne výzvy.

Výzva OP Výskum a vývoj zameraná na budovanie infraštruktúry VŠ a SAV, ako aj modernizáciu ich vnútorného vybavenia
Do aktuálnej výzvy OP Výskum a vývoj, ktorej cieľom je zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry, sa môžu zapojiť verejné a štátne VŠ a tie ústavy SAV, ktoré vykonávajú priznané právo podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu. SAV a VŠ z celého Slovenska, okrem Bratislavského kraja, môžu byť z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 55 miliónov eur, minimálna výška príspevku na jeden projekt predstavuje 1 milión eur a maximálna výška 4 milióny eur.

     Podrobné informácie o predmetnej výzve sú k dispozícii na internetovej stránke www.asfeu.sk v rámci operačného programu Výskum a vývoj v časti Aktuálne výzvy. Projekty je potrebné predložiť do ASFEU do 27. februára 2012.