» Vysoké školstvo » Akreditácie v oblasti vysokého školstva » Rozhodnutia vo veci akreditácie podľa zákona o vysokých školách » Výsledky komplexných akreditácií činností vysokých škôl ukončené v rokoch 2009 - 2010 » Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.

Dátum skončenia komplexnej akreditácie: 19. marca 2010

Rozhodnutie o priznaní práva udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul

Rozhodnutie o pozastavení práva udeľovať absolventom študijného programu akademický titul

Rozhodnutie o priznaní práva na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov