Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) » Výsledky hodnotenia nových projektov a financovanie projektov VEGA » Výsledky hodnotenia nových projektov VEGA a rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2008

Výsledky hodnotenia nových projektov VEGA a rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2008