Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Výskumná agentúra vyhlási čoskoro druhú výzvu pre teamingové centrá

Výskumná agentúra vyhlási čoskoro druhú výzvu pre teamingové centrá

18.05.2018
Výskumná agentúra vyhlási čoskoro druhú výzvu pre teamingové centrá
     Výskumná agentúra vyhlási v rámci operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI) druhú výzvu na podporu teamingových výskumných centier. Výzva bude určená pre Bratislavský kraj. Finančná alokácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenená je 15 000 000 EUR.
     V rámci tejto výzvy bude môcť byť podporený taký žiadateľ, ktorého výskumná stratégia teamingového centra bola schválená Európskou komisiou vo výzve programu Horizont 2020. Cieľom výzvy v rámci OPVaI je podporiť zriadenie prestížneho výskumného centra.
     Výzva bude vyhlásená v rámci  špecifického cieľa OPVaI 2.1.1 Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave.
     Vyhlásená bude ako otvorená a budú v nej aplikované všetky nové postupy, pravidlá a opatrenia na zvýšenie transparentnosti pri prideľovaní podpory pre výskumné projekty z prostriedkov OPVaI.
     Každý úspešný projekt teamingového centra prešiel náročným medzinárodným hodnotením a jeho realizáciou sa vytvorí prestížne centrum excelentnosti európskeho významu, v rámci ktorého dôjde k prepájaniu renomovaných európskych univerzít a výskumných organizácií s výskumnými inštitúciami v menej výskumne výkonných členských štátov EÚ.
     Výzva s kompletnými podmienkami oprávnenosti a poskytnutia NFP bude zverejnená na webových sídlach www.vyskumnaagentura.skwww.opvai.sk.
     Kontakt na Výskumnú agentúru je info@vyskumnaagentura.sk. Ďalšie informácie k operačnému programu Výskum a inovácie je možné nájsť na webovom sídle www.opvai.sk a na www.vyskumnaagentura.sk.