» Štrukturálne fondy EÚ » Aktuality » Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2013

Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2013

26.09.2014

Na webovom sídle MŠVVaŠ SR bolo dňa 26.9.2014 zverejnená Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2013.