» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Ľudské zdroje » Monitorovanie » Výročná správa o vykonávaní OP Ľudské zdroje za roky 2014 a 2015

Výročná správa o vykonávaní OP Ľudské zdroje za roky 2014 a 2015

Výročnú správu o vykonávaní OP Ľudské zdroje za roky 2014 a 2015 nájdete TU.