» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Ľudské zdroje » Monitorovanie » Výročná správa o vykonávaní OP Ľudské zdroje za rok 2016

Výročná správa o vykonávaní OP Ľudské zdroje za rok 2016