Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Aktuality » Výročná správa EK o ochrane finančných záujmov EÚ a o boji proti podvodom za rok 2010

Výročná správa EK o ochrane finančných záujmov EÚ a o boji proti podvodom za rok 2010

07.10.2011

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj si Vás dovoľuje informovať, že Európska komisia zverejnila dňa 29. septembra 2011 svoju Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a o boji proti podvodom za rok 2010.

Samotnú Výročnú správu môžete nájsť aj na stránke Úradu vlády SR v časti „Novinky": http://www.olaf.vlada.gov.sk/19181/novinky.php.