» Aktuality » Výročná konferencia OP Ľudské zdroje počas 60. výročia ESF

Výročná konferencia OP Ľudské zdroje počas 60. výročia ESF

03.11.2017
Výročná konferencia OP Ľudské zdroje počas 60. výročia ESF
     Výročná konferencia Operačného programu Ľudské zdroje (OPĽZ) sa bude konať v Bratislave v dňoch 7. - 8. novembra 2017. V rámci nej si účastníci pripomenú aj okrúhle 60. výročie založenia Európskeho sociálneho fondu (ESF). Organizátorom podujatia je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako riadiaci orgán pre OPĽZ.
     Na konferenciu sú pozvaní  zástupcovia  Európskej komisie a predstavitelia ministerstiev krajín V4 a Rakúska, ktoré majú vo svojej gescii ESF. Národnú úroveň  budú reprezentovať predstavitelia úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu spoločnosti a ministerstiev, ktoré sa podieľajú na implementácii Operačného programu Ľudské zdroje. Občiansky sektor budú zastrešovať  zástupcovia mimovládnych organizácií, sociálni partneri, ako aj úspešní prijímatelia nenávratného finančného príspevku z OPĽZ.
     Cieľom konferencie je zvýšiť povedomie o Európskych štrukturálnych a investičných fondoch, zviditeľniť 60. výročie Európskeho sociálneho fondu, zhodnotiť prínos Operačného programu Ľudské zdroje, uviesť príklady dobrej praxe a poskytnúť priestor na výmenu skúseností.

Termín a  miesto: 7. - 8. novembra 2017 v hoteli Saffron na Radlinského ul. v Bratislave.