» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2010 » Výročná konferencia Agentúry na podporu výskumu a vývoja

Výročná konferencia Agentúry na podporu výskumu a vývoja

26.05.2010

     Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) organizuje vo štvrtok 27. mája 2010 výročnú konferenciu, na ktorej vyhodnotí svoju činnosť za rok 2009. Súčasťou stretnutia bude aj informovanie o uskutočňovaných aktivitách agentúry v tomto roku.
     Záštitu nad podujatím prevzal podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj. Ten vystúpi v rámci otvorenia konferencie s príspevkom Podpora výskumu a vývoja z pohľadu Ministerstva školstva SR. Ďalší odborníci budú okrem témy postavenie výskumu a vývoja na Slovensku diskutovať aj o ich podpore v rámci grantových schém APVV či v rámci medzinárodnej spolupráce.
     Viac informácií o konferencii je možné nájsť na  www.apvv.sk

Miesto a čas: Správa účelových zariadení (SUZA) MZV SR,  Drotárska cesta 46, Bratislava, 9.00 hod.