Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Šport » Hlavný kontrolór športu » Kontrolóri národných športových zväzov a národných športových organizácií » Vykonané skúšky odbornej spôsobilosti kontrolóra

Vykonané skúšky odbornej spôsobilosti kontrolóra

Na základe uskutočnených skúšok odbornej spôsobilosti kontrolóra, ktoré sa vykonávajú v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Skúšobným poriadkom z 23.augusta 2017 boli spracované nasledovné protokoly zo skúšky odbornej spôsobilosti kontrolóra.