» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2009 » Vyhodnotenie priebehu štvrtého dňa maturitných skúšok

Vyhodnotenie priebehu štvrtého dňa maturitných skúšok

20.03.2009

     MŠ SR zastúpené Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania môže potvrdiť, že ani vo štvrtý, posledný deň riadneho termínu štátnej maturitnej skúšky nedošlo k žiadnemu narušeniu jej priebehu.
     Približne 2 500 maturantov začalo o 9:45 h vypĺňať  testy externej časti písomnej skúšky z maďarského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom maďarským (2 444) a žiaci na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským testy z ukrajinského jazyka a literatúry (28).
     Podľa krajov malo posledný deň skúšobného týždňa maturovať z maďarského jazyka a literatúry prihlásených 100 maturantov v Bratislavskom, 812 v Trnavskom a 986 v Nitrianskom kraji. Ďalších 221 žiakov v Banskobystrickom a 325 v Košickom kraji. Na ukrajinský jazyk a literatúru bolo prihlásených len 28 žiakov v Prešovskom kraji.
     Po 90-minútovom teste pokračovali maturanti v písomnej forme internej časti, ktorej témy boli vyhlásené o 12:15 h prostredníctvom Slovenského rozhlasu a následne zverejnené na 18 webových stránkach. Vyžrebované témy sú uverejnené aj na stránke MŠ SR.
Fotogaléria

Bratislava 20. marec 2009