» Regionálne školstvo » Súťaže detí a žiakov » Aktuálne informácie o súťažiach detí materských škôl, žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl » Vyhlásenie súťaží Poznaj slovenskú reč a Pekná maďarská reč - Szép magyar beszéd

Vyhlásenie súťaží Poznaj slovenskú reč a Pekná maďarská reč - Szép magyar beszéd