» Aktuality » Vyhlásenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča k výročiu vzniku ČSR - „Spoločný odkaz a trvalé tradície“

Vyhlásenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča k výročiu vzniku ČSR - „Spoločný odkaz a trvalé tradície“

28.10.2013
     Dnes si pripomíname  95. výročie vzniku Republiky Česko – Slovensko a predchádzajúcu dlhú cestu k samostatnosti národov v  rakúsko–uhorskej monarchii. Aj napriek tomu, že tento deň nie je štátnym sviatkom Slovenskej republiky, je dôležité zvýrazniť jeho jedinečný význam v národno – emancipačných zápasoch slovenského národa na ceste k zvrchovanosti a štátnej samostatnosti.
     Súčasťou tohto pohybu bol aj 30. október 1918, kedy sa predstavitelia slovenského národa, jednotlivých politických a spoločenských zoskupení prihlásili v Turčianskom sv. Martine k česko – slovenskej štátnosti.
     Práve vznik Republiky Česko – Slovensko vytvoril nebývalé možnosti rozvoja školstva na Slovensku, výstavby nových škôl a formovania vzdelávacieho procesu v duchu odkazu Jána Amosa Komenského. Slovensko nemôže zabudnúť na nezištnú pomoc českých učiteľov, ktorí dobrovoľne prišli, aby pomohli vyriešiť nedostatok slovenských pedagógov a vychovávateľov.  Za podanú pomocnú ruku patrí českému národu naša vďaka.
     Žiaľ, demokratická republika oboch štátotvorných národov, Čechov a Slovákov, ako aj tu žijúcich národností, bola po 20 rokoch existencie zlikvidovaná nástupom fašizmu a nacizmu. Práve na jej sklonku existencie boli mnohí českí učitelia základných, stredných a vysokých škôl doslova vyhnaní zo Slovenska, napriek tomu, že väčšina z nich obetavo pomáhala a milovala Slovensko a Slovákov. Je potrebné opätovne sa ospravedlniť českému národu za smutné skutky v rokoch predvojnových, ktoré vyplývali z ideologicky prijímaných  rozhodnutí a nacionalizácie súvekého času.
     V súčasnom období, vychádzajúc z pozitívnych tradícií spolupráce Čechov a Slovákov, poučení z nedostatkov a boľavých súvekých skutkov, pokračuje nadštandardná spolupráca v oblasti školstva, nielen rezortov, ale aj regionálnych samospráv, obcí a miest, škôl a školských zariadení. Je to správna cesta, spoločná cesta dvoch rovnoprávnych štátov a národov, ktoré sa hlásia k hodnotám formovaným 28. 10. 1918 pri vzniku spoločného štátu.
     A práve k týmto hodnotám sa hlásime a trvalo budeme hlásiť v narastajúcej spolupráci v oblasti školstva oboch národov a štátov.

Dušan Čaplovič
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR