» Šport » Hlavný kontrolór športu » Kontrolóri národných športových zväzov a národných športových organizácií » Vydané osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon funkcie kontrolóra

Vydané osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon funkcie kontrolóra

Na základe vykonaných skúšok odbornej spôsobilosti, bolo k 28.augustu 2018 vydaných 53 osvedčení  o odbornej spôsobilosti na výkon funkcie kontrolóra národného športového zväzu a národnej športovej organizácie podľa článku 10 Skúšobného poriadku zo dňa 23. septembra 2017.