» Regionálne školstvo » Výchovné, psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo

Výchovné, psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo

     Základnými zložkami systému výchovného poradenstva a prevencie sú zariadenia výchovného, psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie (ďalej len "poradenské zariadenie"), ktorých súčasťou je
  •     centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (Adresár),
  •     centrum špeciálnopedagogického poradenstva (Adresár)

Zoznam kontaktných údajov zamestnancov odborov školstva okresných úradov v sídle krajov, zoznam školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie  poverených metodickým usmerňovaním a zoznam zdrojových centier

K ďalším zložkám systému výchovného poradenstva a prevencie patrí:
  •     výchovný poradca
  •     školský psychológ
  •     školský špeciálny pedagóg
  •     liečebný pedagóg
  •     sociálny pedagóg
  •     koordinátor prevencie

     Adresár poradní, ako aj špeciálnych výchovných zariadení (diagnostické centrá, liečebno - výchovné sanatóriá a reedukačné centrá) nájdete na tejto stránke.