» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich riešiteľov projektov KEGA » Vstupná oponentúra pred podaním žiadosti o dotáciu KEGA

Vstupná oponentúra pred podaním žiadosti o dotáciu KEGA

K žiadosti o grant KEGA je potrebné priložiť závery oponentskej rady pre vstupnú oponentúru uskutočnenú na príslušnom pracovisku ešte pred podaním žiadosti.