» Aktuality » VŠC Dukla Banská Bystrica a Antidopingová agentúra SR podpísali memorandum o spolupráci

VŠC Dukla Banská Bystrica a Antidopingová agentúra SR podpísali memorandum o spolupráci

10.05.2018
VŠC Dukla Banská Bystrica a Antidopingová agentúra SR podpísali memorandum o spolupráci
      V priestoroch Vojenského športového centra (VŠC) DUKLA Banská Bystrica sa dnes riaditeľ VŠC pplk. Roman Benčík stretol s riaditeľkou Antidopingovej agentúry SR Žanetou Csáderovou za účelom podpísania Memoranda o spolupráci v oblasti antidopingu a antidopingovej regulácie.
     Podpísaním tohoto memoranda obidve strany vyjadrili záujem a ochotu spolupracovať pri rozvoji v zdelania, vedy, výskumu, ako aj v konzultáciách v oblasti povolených a zakázaných látok a metód v športe.
Hlavným cieľom tejto spolupráce z oboch strán je chrániť čistý šport. Tento cieľ sa budú snažiť dosiahnuť takými spoločnými iniciatívami, ktoré vyústia do spoločných postupov a do vypracovávania projektov s cieľom vytvárania podmienok na vznik nových partnerstiev, ktoré budú viesť k naplneniu hlavného cieľa.
     Memorandum slúži ako základ pre spoluprácu, pričom jej realizácia bude prebiehať formou diskusie, konzultácií, spolupráce pri organizácií podujatí týkajúcich sa antidopingu a antidopingovej regulácie, taktiež na vedecko-výskumnej a personálnej úrovni.
     "Podpísaním memoranda o spolupráci sme urobili prvý krok k vzdelávaniu našich trénerov a športovcov v problematike antidopingu pod záštitou odborníkov z Antidopingovej agentúry SR. Verím, že vzájomnou užšou spoluprácou eliminujeme prípadné pochybenia našich športovcov v tejto oblasti na minimum. Zároveň týmto aktom prezentujeme aj fakt, že v našom stredisku má miesto iba čistý šport," uviedol po podpise dokumentu riaditeľ VŠC pplk. Roman Benčík.