» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2009 » Vláda schválila návrh zákona o pedagogických zamestnancoch

Vláda schválila návrh zákona o pedagogických zamestnancoch

09.02.2009

     Profesijný rozvoj a kariérový rast pedagógov rieši zákon o pedagogických zamestnancoch, ktorý na svojom dnešnom rokovaní schválila vláda SR. Nový právny predpis sa zaoberá aj starostlivosťou o pedagogických a odborných zamestnancov, napr. prevenciou pred nárastom agresie, zdravotnou starostlivosťou a regeneráciou.
     Zákon definuje štyri kariérové stupne - začínajúci a samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou a druhou atestáciou. Ďalej sa zaoberá povinnosťami a právami súvisiacimi s kontinuálnym vzdelávaním a princípmi hodnotenia učiteľov. Navrhuje aj upraviť postavenie pedagóga ako verejného činiteľa.

Bratislava 9. február 2009