» Aktuality » Viac ako 45-tisíc stredoškolákom sa blíži maturita

Viac ako 45-tisíc stredoškolákom sa blíži maturita

10.03.2016
Viac ako 45-tisíc stredoškolákom sa blíži maturita
     Celkovo 45 358 žiakov zo 726 stredných škôl bude budúci týždeň skladať prvú časť maturitnej skúšky. NÚCEM pre nich pripravil 17 druhov testov podľa jednotlivých predmetov a úrovní, 15 druhov zvukových nahrávok pre testy z cudzích jazykov na klasickú papierovú maturitu i jej elektronickú formu.
     Tento školský rok (2015/2016) je v poradí už dvanástym rokom, v ktorom sa uskutoční externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky. Žiaci budú písať jednotlivé testy v priebehu utorka až piatka budúceho týždňa.
     Prvým bude test zo slovenského jazyka a literatúry, a to 15. marca. V stredu, 16. marca, bude nasledovať povinný cudzí jazyk, vo štvrtok matematika. V piatok, 18. marca, napíšu žiaci na školách s vyučovacím jazykom maďarským či ukrajinským test z maďarského jazyka a literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry.
     Na maturitu sa celkovo prihlásilo 45 358 žiakov zo 726 stredných škôl. Najviac žiakov, a to až 42 600, je prihlásených na test zo slovenského jazyka a literatúry. Z maďarského jazyka a literatúry bude maturovať 1 858 žiakov a ukrajinského jazyka a literatúry 21 žiakov. Na školách s vyučovacím jazykom maďarským bude 1 864 žiakov maturovať z povinného maturitného predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra. Matematiku ako voliteľný predmet si vybralo 6 790 maturantov.
     Z cudzích jazykov k tým najpočetnejším patrí maturita z anglického jazyka, vybralo si ju 37 052 maturantov, nasleduje maturita z nemeckého jazyka, ktorú si vybralo 5 626 maturantov. Tretím v poradí je ruský jazyk s 861 maturantmi. Cudzím jazykom s najnižším počtom prihlásených maturantov je taliansky jazyk s počtom 7 maturantov.
     Na regulárny priebeh maturít bude na školách dohliadať externý dozor vo forme predsedov predmetových a školských maturitných komisií. Riaditelia škôl si samotné testy prídu prevziať vždy v deň konania externej časti maturitnej skúšky z daného predmetu na príslušné distribučné miesto podľa harmonogramu.
     Správnosť a neporušenosť obsahu zásielky po jej prekontrolovaní potvrdia riaditeľ školy, ako i pracovník odboru školstva okresného úradu svojím podpisom. Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov budú vyhlásené už tradične prostredníctvom Slovenského rozhlasu.

     Elektronická maturita prebehne približne na 150 školách. Presný počet škôl i žiakov bude známy v deň konania samotnej skúšky, keďže pre túto formu sa žiak môže rozhodnúť i tesne pred termínom.
     V rámci E-Maturity NÚCEM zrealizoval v 171 školách generálnu skúšku. Tú počas dvoch týždňov 16. – 18. a 23.  – 25. februára 2016 absolvovalo 4 525 žiakov. „Samotná generálna skúška prebehla bez vážnych problémov a podľa našich očakávaní“, zhodnotila jej priebeh zastupujúca riaditeľka NÚCEM-u Ivana Pichaničová.
     Zmenou oproti minuloročnej maturiteje predĺženie času na riešenie testov zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry z 90 na 100 minút a z matematiky zo 120 na 150 minút
     Ďalšia novinka sa dotkne žiakov bilingválnych štátnych škôl. Približne 2 000 žiakov absolvuje 13. apríla 2016 generálnu skúšku z druhého cudzieho vyučovacieho jazyka na úrovni C1 jazykovej náročnosti. Súčasní štvrtáci si tak overia svoje vedomosti, no ich spolužiaci z tretích ročníkov už túto skúšku vykonajú ako ostrú v školskom roku 2016/2017. 
     Ako úspešne maturanti zložili prvú časť maturity sa dozvedia 4. mája 2016, kedy NÚCEM školám sprístupní oficiálne výsledky v elektronickej forme pre stiahnutie do školských informačných systémov. Najneskôr 6. mája 2016 na školy zašle oficiálne výsledkové listiny v papierovej podobe.
     Náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční 12. – 15. apríla 2016. Opravný termín sa uskutoční v termíne 6. – 9. septembra 2016. Presné harmonogramy budú zostavené v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný a opravný termín z jednotlivých predmetov.
 
Viac informácií k maturite na: http://www.nucem.sk/sk/maturitahttp://www.etest.sk/e-maturita-2016/