» Aktuality » Viac ako 120 účastníkov diskutovalo o postavení mladých výskumníkov v Európe

Viac ako 120 účastníkov diskutovalo o postavení mladých výskumníkov v Európe

15.06.2016
Viac ako 120 účastníkov diskutovalo o postavení mladých výskumníkov v Európe
     Ešte pred oficiálnym začiatkom predsedníctva SR v Rade EÚ sa v Bruseli konala konferencia k postaveniu mladých výskumníkov v Európe, s názvom Young Researchers Conference. Na konferencii sa zúčastnili experti z takmer všetkých krajín EÚ, ako aj ostatných európskych štátov.

     Podpora kariérneho rastu a posilnenie postavenia mladých výskumníkov je jednou z priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ v oblasti výskumu a vývoja. Cieľom konferencie bolo prediskutovať možné riešenia k postaveniu mladých výskumníkov, ktoré budú použité pri príprave Bratislavskej deklarácie, manifestu mladých výskumníkov, ktoré bude oficiálne publikované o niekoľko týždňov v Bratislave, ako aj záverov Rady pre konkurencieschopnosť – časť výskum.

_MG_0104
   Konferenciu otvoril príhovorom zástupca stáleho predstaviteľa SR pri EÚ - veľvyslanec Alexander Micovčin, ktorý zdôraznil, že budúcnosť vedy je práve v rukách mladej generácii výskumníkov. Generálny riaditeľ DG Research and Innovation Robert-Jan Smits vyzdvihol aktívne zapojenie mladých výskumníkov z viacerých európskych krajín do prípravy deklarácie. Podľa generálneho riaditeľa DG Joint Research Centre Vladimíra Šuchu je dôležité za mladého výskumníka považovať vedca, ktorý je mladý duchom a nie vekom, a ktorý nestratil záujem objavovať nové veci. Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Robert Redhammer zdôraznil, že Slovensko je síce mladá krajina, ale výskum tu má dlhú tradíciu, keďže v Banskej Štiavnici bola založená najstaršia európska technická univerzita.
_MG_8840
     
   Na následných okrúhlych stoloch prediskutovali účastníci konferencie najdôležitejšie výzvy, ktorým mladí výskumníci čelia, ako sú mobility, financovanie výskumu, bariéry pre vedeckú kariéru a vzdelávanie mladých výskumníkov a vedcov. Diskusie sa zamerali aj na to, kto sú to mladí výskumníci, ako je možné ich zadefinovať, či je dôležité brať do úvahy vek, alebo skúsenosti.
 
     Účastníci panelovej diskusie sa zamerali najmä na ambície, ktoré mladí výskumníci majú, ako môžu začať samostatnú vedeckú kariéru, ako podporiť rozvoj talentu, ale aj ako zlepšiť celkové postavenie vedcov a znížiť administratívne prekážky. Dôležitou otázkou bolo tiež, ako zlepšiť vedecké prostredie a ako financovať najlepších z najlepších.