» Deti a mládež » Medzinárodná spolupráca v oblasti detí a mládeže » Európska Únia » Štruktúrovaný dialóg » VI. Estónsko-Bulharsko-Rakúsko

VI. Estónsko-Bulharsko-Rakúsko

Téma aktuálne prebiehajúceho VI. cyklu Štruktúrovaného dialógu nesie názov: „Mladí v Európe: Ako ďalej?“ Mladí ľudia budú vyjadrovať svoje názory napríklad na vývoj súčasnej spoločnosti, na ich vzťah k ľuďom z odlišného kultúrneho, etnického a sociálneho prostredia a na to, čo by mali štátne inštitúcie robiť, aby mali všetci mladí ľudia rovnaké príležitosti. V rámci konzultácií budú mať mladí ľudia tiež možnosť zamyslieť sa nad tým, čo potrebujú, aby mohli byť spokojní a cítiť sa dobre v spoločnosti, v ktorej žijú, študujú a pracujú.