» Aktuality » Vernisáž výstavy „PORYVY DUŠE“

Vernisáž výstavy „PORYVY DUŠE“

10.02.2017
Vernisáž výstavy „PORYVY DUŠE“
     Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Košiciach v spolupráci s Gymnáziom a základnou školou Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach otvorilo 31. januára 2017 v priestoroch Metodicko-pedagogického centra na Južnej triede 10 výstavu žiackych výtvarných prác pri príležitosti 10. výročia umeleckého zamerania školy.
     
Výstava potrvá do konca marca 2017. Zástupkyňa Gymnázia a ZŠ Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Silvia Kekeňáková zhrnula podstatu a poslanie umeleckého zamerania gymnázia a vyhodnotila dosiahnuté výsledky za uplynulé desaťročie. Za najväčší prínos označila rozvíjanie talentu žiakov, čoho dôkazom je aj jubilejná výstava ich prác.
    Riaditeľka regionálneho pracoviska Metodicko-pedagogického centra v Košiciach Alica Dragulová podporila význam rozvoja talentov v školstve. Za dôležité považuje aj to, aby talentovaní žiaci a ich učitelia mali priestor na prezentáciu svojho talentu. Vyslovila radosť, že práve regionálne pracovisko MPC im vytvorilo podmienky na ich vlastnú prezentáciu. Na podujatí sa zúčastnilo viac než sedemdesiat návštevníkov – žiakov, učiteľov a záujemcov o výtvarné umenie. Organizátori, ako aj účastníci výstavy ocenili výtvarné nápady, tvorivosť, tematickú pestrosť a vysokú estetickú hodnotu vystavených prác.