» Aktuality » Verejné obstarávanie Metodicko-pedagogického centra

Verejné obstarávanie Metodicko-pedagogického centra

27.07.2015
Verejné obstarávanie Metodicko-pedagogického centra
     Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje verejné obstarávanie na Dodávku originálnych tonerov a cartridgov. Tovary dostanú všetky jeho pracoviská, regionálne i detašované, pričom sú určené aj pre všetky kancelárie národných projektov, ktoré Metodicko pedagogické centrum implementuje.
     Ide o nadlimitnú zákazku zadávanú postupom „verejnej súťaže“ s predpokladanou hodnotou  265 360,- eur bez DPH, s termínom predpokladaného zverejnenia vo Vestníku verejného obstarávania 7. augusta 2015.
     Vysúťažené tovary bude Metodicko-pedagogické centrum využívať po dobu troch rokov na pokrytie administratívnych potrieb spojených s prevádzkou všetkých pracovísk Metodicko-pedagogického centra a potrieb spojených s implementáciou národných projektov.