» Aktuality » Veľtrh AKADÉMIA & VAPAC s e-úlohami špeciálne pre maturantov

Veľtrh AKADÉMIA & VAPAC s e-úlohami špeciálne pre maturantov

07.10.2014
Veľtrh AKADÉMIA & VAPAC s e-úlohami špeciálne pre maturantov
     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) bude mať samostatný stánok so zaujímavým odborným programom pre maturantov a učiteľov počas veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC (7. – 9. októbra 2014) v Národnom tenisovom centre v Bratislave. Počas podujatia NÚCEM predstaví interaktívnym spôsobom verejnosti elektronické testovanie ako modernú, bezpečnú a objektívnu formu merania vedomostí.
    Budúci maturanti si vo výstavnom stánku č. 33 môžu vyskúšať elektronickú ukážku maturitných testov zo slovenského jazyka a literatúry, z matematiky a anglického jazyka.
    Počas dnešného dňa si okrem maturantov skrátenú verziu maturity vyskúšal i minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini.
     „Pamätám sa, aký som mal zvláštny pocit, keď som pred rokmi sadol k zelenému stolu. Zajtrajší elektronický test mi  už moderným spôsobom ukáže, ako sa cítia dnešní maturati“, dopĺňa minister školstva.
     NÚCEM vďaka národnému projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (E-test) pre maturantov pripravil aj testy z iných vyučovacích predmetov, a to z fyziky, chémie, geografie, dejepisu, informatiky, občianskej náuky, biológie a ďalej z čitateľskej, matematickej, štatistickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti.
     Záujemcovia z radov pedagógov a žiakov môžu získať napríklad informácie o Maturite online – elektronickej forme externej časti maturitnej skúšky, ktorá sa uskutoční v školskom roku 2014/2015 na viac ako 300 stredných školách v rámci národného projektu E-test.
     Elektronické testy si môžu vyskúšať aj učitelia a posúdiť tak náročnosť úloh, ktoré v národnom projekte vytvárajú stovky ich kolegov z celého Slovenska.
     Ďalšou zaujímavosťou, ktorú na najväčší študentský veľtrh na Slovensku prinášajú realizátori národného projektu E-test, je prezentácia štatistikov z národného ústavu pod názvom Úspešnosť v externej časti maturitnej skúšky a zamestnanosť. Návštevník veľtrhu si v nej môže vyhľadať štatistiky z výsledkov externej maturity zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, anglického jazyka a matematiky na rôznych typoch stredných škôl, nezamestnanosť v okresoch a absolventskú mieru nezamestnanosti.

Foto: NÚCEM