» Aktuality » Vedúce funkcie v školstve si prebrali dámy

Vedúce funkcie v školstve si prebrali dámy

12.03.2015
Vedúce funkcie v školstve si prebrali dámy
     Hneď dve významné personálne zmeny sa dnes udiali na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Minister Juraj Draxler do funkcie uviedol novú štátnu tajomníčku. Stala sa ňou bývalá riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, Romana Kanovská.
     Návrh na jej vymenovanie schválila vláda na svojom včerajšom zasadnutí. Na dnešnom stretnutí s vedením rezortu Kanovská poďakovala za príležitosť a zdôraznila, že jej práca bude dôsledná a dynamická: „Chcem sa zamerať na aktuálne problémy regionálneho školstva. Trápia ma slabé výsledky niektorých škôl a pomôcť by som chcela aj tam, kde je silný vplyv sociálne znevýhodneného prostredia na deti.“
     Zároveň dnes minister Draxler odovzdal do rúk ďalšej dámy Štátnu školskú inšpekciu.  Viera Kalmárová vo funkcii hlavného inšpektora nahradí Jozefa Javoreka. Bývalá šéfka inšpekcie v Trnave má už svoje priority jasné: „Mienim presvedčiť verejnosť, že školská inšpekcia je užitočná. Plánujem niekoľko zmien – napríklad aj to, aby sa posilnila kontrola procesov a hodnotenie a obmedzila kontrola formálnych vecí. Naša pozornosť by sa mala viac upierať na profil žiaka a na jeho kompetencie.“ 
     Jozef Javorek sa už svojej funkcie vzdal, minister Draxler sa s ním dnes rozlúčil a poďakoval mu za jeho prácu. Vo svojom príhovore zdôraznil, že inšpekcia by nemala len kontrolovať dokumenty a papiere, čo je síce dôležité, ale akcent musí byť na tom, či sa v školách efektívne vyučuje. „Treba im ukázať, kde majú slabé miesta a naviesť ich k efektívnejším formám vyučovania. Nová školská inšpektorka si za roky praxe vybudovala veľmi dobré meno a má koncepčný prehľad o tom, čo by inšpekcia mala robiť. Myslím si, že zlepší fungovanie manažérskych procesov a zároveň bude dávať podnety na to, ako sa má inšpekcia rozvíjať a aké by mala mať prípadne aj nové právomoci a kompetencie,“ povedal minister.