» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia » EUROPASS » Často kladené otázky (FAQ) » Vedie Europass k dosiahnutiu nejakej kvalifikácie?

Vedie Europass k dosiahnutiu nejakej kvalifikácie?

  • nie
  • Europass je európske portfólio, ktoré slúži na uľahčenie vytvorenia si predstavy o nadobudnutých schopnostiach získaných v škole, na univerzite alebo v rámci pobytu v zahraničí