Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Vedecký kvalifikačný stupeň

Vedecký kvalifikačný stupeň

Vedeckí pracovníci na vysokých školách si zvyšujú svoju kvalifikáciu získaním vedeckého kvalifikačného stupňa IIa a I (VKS IIa alebo VKS I). Vedeckú kvalifikáciu priznáva Komisia Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov v súlade s vyhláškou č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov.