» Aktuality » Vedecká konferencia o J. G. Tajovskom – spisovateľovi a politickom činovníkovi

Vedecká konferencia o J. G. Tajovskom – spisovateľovi a politickom činovníkovi

13.06.2016
Vedecká konferencia o J. G. Tajovskom – spisovateľovi a politickom činovníkovi     V rámci tohtoročných Dní Milana Hodžu, ktoré sa už tradične uskutočnia koncom júna (21. – 30. júna 2016), organizuje Ústav politických vied SAV vedeckú konferenciu. Jej dvanásty ročník bude venovaný Jozefovi Gregorovi Tajovskému („Jozef Gregor Tajovský – politik, legionár a spisovateľ“ – 23. -24. 6. 2016), ktorého verejnosť pozná prevažne ako spisovateľa. Menej sa však vie, že okrem toho bol prvým plateným tajomníkom Slovenskej národnej strany a neskôr v čase prvej svetovej vojny pôsobil ako legionár na východnom fronte. Nad vedeckou konferenciou prijal záštitu pán Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Spoluorganizátorom konferencie je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
     SAV udeľovaním Ceny Milana Hodžu sa vzdáva hold vedeckým pracovníkom za výskumy spojené s týmito osobnosťami. Zaslúžili sa o to, aby Slovensko poznalo a nezabúdalo ani v integrovanej Európe na svojich významných rodákov. Čestná cena Milana Hodžu sa udeľuje za propagovanie Slovenska a diela Milana Hodžu v zahraničí a tiež za pedagogickú a osvetovú činnosť.
 
     Dni Milana Hodžu sa začali usporadúvať v roku 2005. Prvotným zámerom projektu bolo priblížiť život a dielo Milana Hodžu a tiež rozvíjať jeho ideové dedičstvo v čase integrovania sa Slovenska do Európskej únie. Každoročne si v rámci nich pripomíname túto osobnosť slovenskej a československej politiky prostredníctvom rozličných podujatí zameraných na všetky vekové skupiny.
 
dni-milana-hodzu-2016_plagat_web-page-001