» Aktuality » Vďaka dobrovoľníctvu si našla zmysluplnú prácu

Vďaka dobrovoľníctvu si našla zmysluplnú prácu

29.12.2014
Vďaka dobrovoľníctvu si našla zmysluplnú prácu
     Ako dieťa bola vedená k dobrým výsledkom v škole, aby neskôr mohla získať dobre platenú prácu. Po ukončení štúdia si však vyskúšala dobrovoľníctvo, a to jej otvorilo nové rozmery. Katarína Karcolová (32) pochopila, že šťastie a zmysel sa dá nájsť v živote aj inak ako štandardným prístupom. Sen jej splnil práve dobrovoľnícky pobyt cez program Mládež v akcii, ktorý je od roku 2014 súčasťou nového programu EÚ Erasmus+. 
     Už na strednej škole ju zaujímalo všetko, čo súviselo so zahraničím. Nevedela však ešte celkom presne, čo by to malo byť a ako sa k tomu dostať.  Prvý väčší impulz prišiel až na vysokej škole v Nitre, kde spoznala skupinu dobrovoľníkov z rôznych krajín.
     To ju inšpirovalo k tomu, aby si po vysokej škole išla dobrovoľníctvo sama vyskúšať. Do zahraničia sa dostala cez Európsku dobrovoľnícku službu, ktorá v rámci programu Erasmus+ ponúka mladým ľuďom vo veku do 30 rokov možnosť vycestovať.
     Ako miesto svojej stáže si vybrala Macedónsko, pretože už dlhšie ju lákalo spoznať jednu z balkánskych krajín. Tu vypomáhala s propagáciu v mládežníckej organizácii a stretla tu mnoho ľudí, ktorí mali skúsenosti najmä zo sociálnej oblasti, čo Katarínu inšpirovalo v smerovaní jej ďalšej kariéry.
     Po návrate na Slovensko pracovala najskôr ako projektová manažérka pre Európsku dobrovoľnícku službu, ktorú aj sama absolvovala. Momentálne pôsobí v neziskovej organizácii Človek v ohrození, kde má na starosti globálne vzdelávanie.

     Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje medzinárodné aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Na Slovensku je národnou agentúrou programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu práve IUVENTA.

VIDEO KATARÍNA KARCOLOVÁ