» Aktuality » V základných školách čítali rozprávky deti, učitelia, ale aj minister školstva a jeho štátny tajomník

V základných školách čítali rozprávky deti, učitelia, ale aj minister školstva a jeho štátny tajomník

24.10.2016
V základných školách čítali rozprávky deti, učitelia, ale aj minister školstva a jeho štátny tajomník
      Spoločné čítanie rozprávky v základných školách na celom území Slovenska zorganizovalo na dnes Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Do iniciatívy, ktorá mala počas Medzinárodného dňa školských knižníc podporiť vzťah detí a žiakov k čítaniu, sa v Základnej škole I. Bukovčana 3 v Bratislave v Devínskej Novej Vsi zapojil aj minister školstva Peter Plavčan. Štátny tajomník rezortu Peter Krajňák zasa zavítal v rovnakom čase do ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom maďarskýmna Vetvárskej ulici  7 v Bratislave - Podunajských Biskupiciach.
     Ministra privítalo v škole niekoľko desiatok žiakov z viacerých ročníkov, z toho niektorí aj v preoblečení za rozprávkové bytosti. Pani učiteľky mu na dnešný deň pre svojich žiakov vybrali rozprávku Kláry Jarunkovej s názvom O psovi, ktorý mal chlapca.
      "Treba veľa čítať a hľadať súvislosti, veľmi dôležité bude podnietiť v deťoch záujem o čítanie a toto je jedna z ciest," uviedol minister v súvislosti s iniciatívou, ktorá má zlepšiť čitateľské návyky žiakov. "Sám som veľa čítal a považujem to pre rozvoj dieťaťa za veľmi dôležité," podčiarkol. Uvítal by, keby sa zo spoločného čítania rozprávok v základných školách stala každoročná tradícia. "Dnes to bolo po prvý raz, ale je to dobrý nápad, využijem ho," dodal minister. "Bol by som rád, keby sa táto tradícia rozšírila aj do rodín, že rodičia budú čítať svojim deťom, alebo naopak. Je veľmi dôležité, aby deti čítali aj doma, nielen učebnice, ale aj ďalšiu literatúru," zdôraznil.
citanie15     V následnej diskusii minister prezradil zvedavým žiakom, ktorí sa pýtali aj na jeho školské časy a obľúbené predmety, že vlastní knižnicu s cca 2000 zväzkami knižiek. "Čítanie kníh ma veľmi obohacuje, to, čo vo filme už je dané, kniha sama vyvoláva – predstavivosť,“ doplnil minister.
      V rámci akcie priamo pred žiakmi Peter Plavčan pokrstil papierovými jednotkami knihu, ktorú napísali šiestaci tamojšej školy a nesie názov Poviedky za školou. "Želám jej, aby mala aj ďalšie sestry a bratov, aby bola čo najošúchanejšia, čo bude znamenať, že bola veľa čítaná," uviedol po slávnostnom krste, na ktorom boli prítomní aj viacerí spolutvorcovia knihy.
     Štátny tajomník Peter Krajňák navštívil spoločne so splnomocnencom vlády pre národnostné menšiny Lászlóom Bukovszkym ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským na Vetvárskej ulici č. 7 v Bratislave - Podunajských Biskupiciach. Čítanie rozprávok prebiehalo s tretiakmi v priestoroch útulnej školskej knižnice. Každý žiak si priniesol svoju obľúbenú rozprávkovú knižku v maďarčine a prečítal z nej úryvok. Následne sa zapojil aj štátny tajomník, ktorý prečítal krátku ukážku z rozprávky tento krát po rusínsky. Deti sa tak okrem spoločného čítania obohatili aj o poznanie ďalšieho jazyka národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku. A aby štátny tajomník podporil u detí záujem čítať, do tejto školskej knižnice im daroval rozprávkovú knihu.
      Ministerstvo školstva vyhlásilo školský rok 2016/2017 za Rok čitateľskej gramotnosti. Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM) zistil, že výsledky slovenských žiakov v matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti zaostávajú za priemerom krajín OECD. Pokles úrovne čitateľskej gramotnosti však nie je len slovenským špecifikom, ale týka sa aj iných krajín. V tejto súvislosti sa začína hovoriť o novom fenoméne - bibliofóbii, alebo o tzv. a-gramotnosti. Ide o trvalú ľahostajnosť voči čítaniu a knihám. Preto rezort školstva organizuje počas celého školského roka rôzne aktivity na podporu čítania. "Očakávam, že sa bude viac hovoriť o čítaní a literatúre, dúfam, že sa na školách budú viac otvárať knihy. Budeme sami iniciovať, aby sa konali súťaže v čítaní, prednese a podobne. Viem, že takéto súťaže už existujú, ale v tomto roku by sme boli radi, keby toho bolo viac," uzavrel Plavčan.