V Trnavskom kraji súťažia žiaci v novej olympiáde o Európskej únii

07.11.2014
     Na poli olympiád pre žiakov základných a stredných škôl sa zrodil nový projekt. V rámci Trnavského kraja sa koná nultý ročník Olympiády o Európskej únii (EÚ). Súťaž, ktorá si kladie za cieľ prehĺbiť vedomosti žiakov slovenských škôl o EÚ, je rozdelená je do dvoch samostatných a oddelených olympiád.
     Tie sa budú konať od 11. novembra 2014 až do veľkého finále, ktoré je naplánované na 4. decembra 2014. Súťaže sa budú konať v nových priestoroch Fakulty sociálnych vied (FSV) Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave na Pekárskej 40/A v Trnave. Nultý ročník projektu podporuje okrem iných aj IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
     Hlavným organizátorom olympiád o EÚ je Centrum európskych štúdií FSV UCM v Trnave a okrem samotných súťaží pripravilo aj bohaté sprievodné aktivity, do ktorých sa okrem súťažiacich tímov budú môcť zapojiť aj ostatní žiaci, pedagógovia a verejnosť.
     Súčasťou finálového kola stredoškolskej olympiády bude aj slávnostná vernisáž laureátov ceny A. Sacharova za slobodu myslenia, spoluorganizovaná s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku.
     Organizátori by chceli olympiádu o EÚ postupne rozšíriť na celoslovenskú súťaž. „Momentálne je v príprave rozšírenie usporiadania olympiády aj pre stredné školy v Nitrianskom samosprávnom kraji, následne po skúsenostiach z oboch projektov máme ambíciu aplikovať projekt vo všetkých samosprávnych krajoch a vytvoriť tak celoslovenskú olympiádu o Európskej únii, ktorá by časovo aj programovo harmonizovala s predsedníctvom Slovenska v Rade EÚ v druhom polroku 2016,“ uviedol JUDr. Marcel Vysocký, PhD., prorektor pre rozvoj univerzity a sociálne otázkya riaditeľ Centra európskych štúdií FSV UCM v Trnave.
 
O súťažiach
-
Trnavská olympiáda o EÚ je určená žiakom základných a stredných škôl, konkrétne sa do nej zapoja žiaci 8. a 9. triedy základných škôl a 3. a 4. ročníka stredných škôl.
-
Olympiáda stredných škôl Trnavského samosprávneho kraja o EÚ je primárne určená žiakom 3. a 4. ročníka stredných škôl v Trnavskom kraji. Viac informácií nájdete na www.fsvucm.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku