» Aktuality » V Trenčíne sa konala konferencia MPC o rozvoji gramotnosti

V Trenčíne sa konala konferencia MPC o rozvoji gramotnosti

06.11.2014
V Trenčíne sa konala konferencia MPC o rozvoji gramotnosti
     Odborná konferencia pod názvom Rozvoj gramotnosti – príprava pre život, ktorá sa včera konala v Trenčíne poukázala na význam rozvoja jednotlivých tipov gramotnosti ako dôležitej súčasti kvalitného vzdelania na Slovensku. Záštitu nad podujatím prevzal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.
     Konferencia vytvorila priestor na výmenu a zdieľanie skúseností k problematike  gramotnosti. Nadväzuje na Deň gramotnosti, ktorý sa v školách Trenčianskeho kraja konal 8. septembra. Jej realizátorom bolo Metodicko-pedagogické centrum, Detašované pracovisko Trenčín ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     „Zapojením takmer 12 000 žiakov do Dňa gramotnosti, ako aj prezentovaním overených skúseností pred 120  účastníkmi konferencie potvrdil predpoklad organizátorov, že výsledky medzinárodných meraní PISA nie sú školám ľahostajné a rozvoju gramotností venujú v edukačnom procese zvýšenú pozornosť,“ povedala Ing. Miroslava Jakubeková, z DP MPC Trenčín.     
     Na úvod konferencie odzneli plenárne prednášky zástupcov priamo riadených organizácií MŠVVaŠ SR, z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, Štátne pedagogického ústavu a Štátnej školskej inšpekcie.
     Druhá časť konferencie bola venovaná výsledkom Dňa gramotnosti v školách Trenčianskeho kraja. Tie na základe výzvy Metodicko-pedagogického centra, Detašovaného pracoviska Trenčín pripravili pre svojich žiakov rôzne aktivity a programy zamerané na podporu zvýšenia gramotnosti, napríklad čitateľskej, digitálnej, matematickej, finančnej, štatistickej, mediálnej, prírodovednej aj informačnej. Celkovo sa zapojilo 74 materských, základných a stredných škôl  (11 SŠ, 44 ZŠ a 19 MŠ), 581 tried a 11 528 žiakov, s ktorými pracovalo viac ako 700 pedagógov.
     Prednášajúci pedagogickí zamestnanci z jednotlivých  typov škôl  sa vo svojich príspevkoch podelili s osvedčenými pedagogickými skúsenosťami z  rozvoja vybraných gramotností z reálnej praxe.
     „Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne bude preto v aktivitách na podporu gramotností pokračovať. Jednotlivci aj kolektívy si môžu vybrať z bohatej ponuky akreditovaných programov KV, odborných seminárov a ďalších podujatí. Najbližšie podujatie pre učiteľov geografie je venované rozvoju prírodovednej gramotnosti.“ dodala Jakubeková.

Foto: MPC