Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » V Tomášove otvoril štátny tajomník Peter Krajňák nové priestory materských škôl

V Tomášove otvoril štátny tajomník Peter Krajňák nové priestory materských škôl

22.12.2016
V Tomášove otvoril štátny tajomník Peter Krajňák nové priestory materských škôl
     Nadstavba budovy i zrekonštruovanie starších priestorov materských škôl vrátane kuchyne sa podarili v obci Tomášov aj vďaka dotácii z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vynovené materské školy boli včera 21. decembra 2016 otvorené aj za účasti štátneho tajomníka rezortu školstva Petra Krajňáka.
     V obci sa realizovala obnova a rozšírenie priestorov tamojších materských škôl s výchovným jazykom slovenským (VJS) a maďarským (VJM) s celkovými nákladmi viac ako 207 000 eur. V rámci projektu rozširovania kapacít materských škôl, ktorý ministerstvo školstva spustilo s podporou vlády SR, získala obec na nadstavbu budovy sumu 40 000 eur. Vďaka tomu získali v obci dve nové triedy pre predškolákov.  
     „Teší ma, že vďaka úsiliu vedenia škôl i obce sa tu podarilo vykonať aj s našou pomocou v pomerne rýchlom čase veľký kus práce, z ktorého budú mať úžitok predovšetkým tí najmenší,“ uviedol po slávnostnej akcii štátny tajomník Peter Krajňák.
     V obci Tomášov je v súčasnosti po rekonštrukčných prácach a nadstavbe materskej školy k dispozícii 5 tried pre MŠ a 2 triedy pre MŠ s VJM.