» Aktuality » V ŠPÚ zasadala odborná komisia pre problematiku vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením

V ŠPÚ zasadala odborná komisia pre problematiku vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením

19.01.2017
V ŠPÚ zasadala odborná komisia pre problematiku vzdelávania detí  a žiakov so zdravotným znevýhodnením
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk odovzdal menovacie dekréty predsedníčke a členom novozriadenej Odbornej komisie ŠPÚ pre problematiku vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením.
     Pätnásťčlenná OK ŠPÚ je zložená z teoretikov, pedagógov zo špeciálnopedagogickej praxe z celého Slovenska a výskumno-vývojových zamestnancov ŠPÚ.
     „Je veľmi dôležité, že v komisii pre problematiku vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením sú zastúpení odborníci z akademickej vedeckej pôdy aj z praxe. Určite to pomôže nájsť riešenia pre zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu v tejto oblasti“, uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.
     Odborná komisia, ktorá zasadala v Štátnom pedagogickom ústave po prvý raz, sa zaoberala špecifikáciou plánov, úloh a cieľmi, vytýčenými na najbližšie obdobie.