» Aktuality » V ŠPÚ zasadal expertný tím k príprave doplňujúceho učebného materiálu o národnostných menšinách

V ŠPÚ zasadal expertný tím k príprave doplňujúceho učebného materiálu o národnostných menšinách

30.09.2016
V ŠPÚ zasadal expertný tím k príprave doplňujúceho učebného materiálu o národnostných menšinách
     Na pôde Štátneho pedagogického ústavu po druhý raz zasadal expertný tím k príprave doplňujúceho učebného materiálu „Zoznámme sa, národnostné menšiny“. Na stretnutí sa okrem riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka zúčastnil aj štátny tajomník rezortu školstva Peter Krajňák.
     Hlavným cieľom je pripraviť, spolu so zástupcami 13 národnostných menšín, publikáciu určenú pre žiakov nižšieho stredného vzdelávania (druhého stupňa základnej školy).
      Na druhom zasadnutí expertného tímu sa prítomní zoznámili s koncepciou a grafickým návrhom predmetnej publikácie, ktorá bude zameraná na históriu a kultúru národnostných menšín v Slovenskej republike. Jej cieľom je poskytnúť žiakom základné informácie a zvýšiť povedomie o národnostných menšinách, žijúcich na Slovensku, so zámerom podporiť toleranciu a vzájomnú akceptáciu žiakov v školskom i mimoškolskom prostredí. Publikácia má byť doplňujúcim učebným materiálom k dejepisu, ale aj k iným humanitným predmetom.
     „Veríme, že tento materiál a kultúre menšín, žijúcich na Slovensku, prispeje k poznaniu, zvýšeniu tolerancie a vzájomnej akceptácii žiakov v škole i mimo nej“, uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.