» Aktuality » V ŠPÚ sa konal workshop k príprave Národného projektu zameraného na inovácie v manažmente škôl

V ŠPÚ sa konal workshop k príprave Národného projektu zameraného na inovácie v manažmente škôl

20.01.2017
V ŠPÚ sa konal workshop k príprave Národného projektu zameraného na inovácie v manažmente škôl
     V Štátnom pedagogickom ústave, sa na workshope k príprave Národného projektu, zameraného na inovácie v manažmente základných škôl  v rámci operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014-2020 stretlili odborníci z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Spojenej školy v Poprade, NÚCEM a Občianskeho združenia Školský network. 
     Cieľom projektu, ktorý má prispieť k zvyšovaniu kvality škôl v kontexte  demokratických a inkluzívnych prístupov, je podpora inovácií v manažmente a riadení základných škôl. Prítomní sa zhodli, že príkladom moderného inkluzívneho prístupu výchovy a vzdelávania detí  je Spojená škola v Poprade, zriadená mestom, do ktorej chodí aj veľa rómskych detí. Kolektívom učiteľov pod jednou strechou  sú deti podchytené od troch rokov v materskej škole a potom kontinuálne pokračujú v základnej škole, ktorá je prepojená so základnou umeleckou školou. Deti tak svoje vedomosti, ktoré získajú v škole, spolu s jedinečnými vrodenými  schopnosťami a danosťami na základe svojho nadania a talentu, rozvíjajú popoludní v rámci voľného času.
     „Som presvedčený, že to je veľmi dobrý model toho, ako môžu učitelia efektívne podporovať  u detí a žiakov rozvoj jednotlivých  typov inteligencie. Tento model je inovatívny v tom, že školu vníma ako znalostnú organizáciu, ktorá spája socioštruktúry s technoštruktúrami nie ako byrokratický ale ako vitálny organizmus, postavený na princípe permanentnej sebaobnovy a transformácie. Preto si podľa nás zaslúži podporu jednak akademickej obce, pedagogických fakúlt, ale aj rezortu školstva a v prvom rade ŠPÚ. Na Slovensku sú desiatky škôl, ktoré majú záujem o implementáciu tohto modelu, takže je našou povinnosťou im v tom pomôcť. Morálne tak podporíme a oceníme zároveň všetkých pedagógov, ktorí majú záujem evalvovať, robiť prelomové veci, pracovať s entuziazmom v prospech detí a tým aj celej spoločnosti,“ povedal o projekte riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.