» Aktuality » V ŠPÚ pôsobili vždy významné osobnosti

V ŠPÚ pôsobili vždy významné osobnosti

02.02.2017
V ŠPÚ pôsobili vždy významné osobnosti
     V rámci pracovných návštev priamo riadených organizácií minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan navštívil Štátny pedagogický ústav. Jednou z diskutovaných tém bolo aj navýšenie hodín dejepisu v základných školách.
      Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk informoval šéfa rezortu školstva, že pracovná komisia ŠPÚ pre dejepis včera poobede schválila návrh navýšenia hodinovej dotácie dejepisu pre druhý stupeň ZŠ s výnimkou 9. ročníka.
     Minister Plavčan s návrhom súhlasil: „Zloženie a rozsah predmetov musí reagovať na aktuálnu spoločenskú situáciu. Táto zmena je súčasťou stratégie boja proti extrémizmu. V rámci zvýšených hodín dejepisu sa posilnia práve tieto témy,“ uviedol minister.
     Riaditeľ ústavu ŠPÚ Ľ. Hajduk doplnil, že schválený návrh nezasahuje do platných vzdelávacích programov a navýšená hodinová dotácia dejepisu umožní učiteľom, aby sa hlbšie venovali hlavným historickým témam, ktoré ovplyvňujú dnešnú spoločnosť.
      Témou stretnutia boli aj ďalšie úlohy ŠPÚ, vrátane činnosti predmetových komisií. „Oceňujem prácu zamestnancov a ústav samotný si nesmierne vážim. Oceňujem aj prácu predmetových komisií. V ŠPÚ boli vždy významné osobnosti a inak tomu nie je ani v tejto dobe,“ povedal minister Plavčan.